Academia - Residência QI15 - Lago Sul

Banheiro - Residência QI15 - Lago Sul

Estar Home Office - Residência QI15 - Lago Sul

Home - Residência QI15 - Lago Sul

Home Office - Residência QI15 - Lago Sul

Lavabo 01 - Residência QI15 - Lago Sul

Lavabo 02 - Residência QI15 - Lago Sul

Lavabo masculino - Residência QI15 - Lago Sul

Living - Residência QI15 - Lago Sul

Living - Residência QI15 - Lago Sul

Living - Residência QI15 - Lago Sul

Living - Residência QI15 - Lago Sul

Living - Residência QI15 - Lago Sul

Living - Residência QI15 - Lago Sul

Piano Bar - Residência QI15 - Lago Sul

Quarto - Residência QI15 - Lago Sul

Sala - Residência QI15 - Lago Sul

Sala de Reunião - Residência QI15 - Lago Sul